آموزش ثبت نام در فراخوان گالری ماندگار

55
با مشاهده این ویدئو می توانید به راحتی در فراخوان گالری ماندگار، انجمن نغمه ماندگار ثبت نام نموده و آثار خود را ارسال نمایید. جهت ارتباط با ما به سایت مراجعه نمایید: http://naghmehmandegar.org/ صفحه اینستاگرام انجمن نغمه ماندگار: https://www.instagram.com/naghmeh_mandegar/?hl=pt
pixel