نقش پلنو در رعایت حداکثری فاصله گذاری اجتماعی

8
برنامه ریزی، زمانبندی و فراهم آوردن امکان رزرو آنلاین خدمات توسط کسب و کارها، سازمان ها و ارگانها، باعث خواهد شد تا افراد و متقاضیان دریافت خدمات از این مراکز، در تاریخ مشخص شده و در ساعت مقرر برای دریافت خدمات مراجعه نمایند. در اینصورت ازدحام و تراکم جمعیت تا حد چشمگیری کاهش می یابد، چراکه افراد صرفا در زمان تعیین شده برای دریافت خدمات حضور خواهند یافت. این امر باعث کاهش خطر سرایت بیماری شده و در کنار سایر توصیه های بهداشتی و پروتکل های اجتماعی باعث گسسته شدن زنجیره انتقال این بیماری خواهد شد.
plano247 5 دنبال کننده
pixel