کتاب صوتی مسیح باز مصلوب

417
داستان کتاب مربوط به تلاش یک جامعه ی روستایی برای برگزاری یک تعزیه ی هیجان انگیز در رابطه با سرگذشت عیسی مسیح است که جریان آن در یکی از روستاهای یونان و تحت حکومت عثمانی اتفاق می افتد. برای اجرای این نمایش، بزرگان روستا باید بازیگران را از بین روستاییان انتخاب کنند. «مانولیوس» چوپان که... https://www.navaar.ir/audiobook/2046?utm_source=aparat.comutm_medium=videoutm_campaign=mehr
نوار 50 دنبال کننده
pixel