کارآفرین برتر در شبکه افق

348
❤Brooz❤Video❤ 6.8 هزار دنبال‌ کننده

مجموعه «کارآفرینان» به گفت وگو با این فرد موفق و مستندی در مورد فعالیت هایش اختصاص دارد.

❤Brooz❤Video❤ 6.8 هزار دنبال کننده
pixel