هاب تاک با محمدرضا شیخ بهایی

300

هاب تاک یک گفتگوی چالشی با فعالان حوزه کارآفرینی و نویسندگان در همین حوزه میباشد، این هفته گفتگویی داریم با آقای محمدرضا شیخ بهایی مربی و نویسنده کتابهای متعدد در زمینه تجارت الکترونیک، پایگاه داده و هوش تجاری. در این گفتگوی جذاب و پر محتوا، در راستای بررسی محتوای کتاب مبانی تجارت الکترونیک و سیستمهای هوشمند، ضرورت بازاریابی محتوا برای توسعه برند و محصول و پس از آن بازاریابی دیجیتال مورد بررسی قرار میگیرند.