پارک حاشیه‌ای هوشمند

33
پارک حاشیه‌ای هوشمند با همکاری مشترک سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری از آذرماه 97 به صورت آزمایشی با ساماندهی ۱۲ هزار فضای پارک حاشیه ای در منطقه 2 تهران آغاز شد. این طرح به زودی در پهنه مرکزی پایتخت نیز گسترش می یابد. برای آشنایی هرچه بیشتر با پارک حاشیه ای هوشمند این ویدیو را تماشا کنید.
pixel