#درس خانه،دوازدهم تجربی،فصل هفت،احتمال شرطی ،احتمال کل

1,259
F.saghaian 16 دنبال‌ کننده
یادآوری احتمال شرطی ، قانون ضرب احتمال و تدریس احتمال کل ریاضی دوازدهم و حل مثال و تمرین کتاب درسی
F.saghaian 16 دنبال کننده

Marziyeh.d8100

1 سال پیش
خیلی عالی بود
pixel