سنت و مدرنیزم از نگاه یک روحانی و استاد شجریان: جماعتی که نظر را حرام می گویند

505
پیشرفت ایران 33 دنبال‌ کننده

جماعتی که نظر را حرام می گویند نظر حرام بکردند و خون خلق حلال جناب حاج آقا که نام شمارا هم نمیدانم!

pixel