داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

History Box : Metal Gear Solid

112
هیدئو کوجیما را میتوان از برترین بازیسازان قرن به شمار آورد. متالگیر در زمان خوداولین بازی سبکمخفیکاریجهان به حساب می آمد و با در نظر گرفتن تکنولوژی حاضر در آن زمان، تجربهای خارقالعاده بود. نکته ی مثبت و متفاوت این پروژه که در هیچکدام از بازیهای آن روزگار دیده نمیشد، داستانی بود که این بازی با خود یدک میکشید. از دیالوگ هایی که آن زمان فقط بر روی صفحه نوشته میشد، جملاتی باقی مانده که حتی در بعضی از برترین داستانهای تاریخ دیده نمیشود.
CIRCLE TC 155 دنبال کننده
pixel