آموزش زبان انگلیسی | گرامر شرطی نوع سوم

464
www.ramin-mousavi.com شرطی سوم درباره گذشته میگه، اگر یک کاری رو در گذشته کرده بودی، در گذشته یک اتفاقی افتاده بود. در واقع اشاره به واقعه ای در گذشته داره که باید انجام میشده و نشده یا نباید انجام میشده یا شده. یعنی یکی اتفاق غیر واقعی اگر درس خونده بودی دیروز، امتحانتو پاس کرده بودی دیروز. اگر باهاش رفته بودی، تو هم دوستشو میدیدی.
pixel