کارگاه اشتغال بانوان سرپرست خانوار

485

در این کارگاه تعداد حدود 80نفر توانیاب جسمی حرکتی و زن سرپرست خانوار مشغول بکار می باشند . این کارگاه در مرکز شرق موسسه نیکوکاری رعد الغدیر دایر می باشد و به صورت کاملا تخصصی نسبت به تولید و عرضه انواع کت و شلوار مردانه اقدام می نماید