توبکتومی٬ بستن لوله های رحمی | مزایا و معایب | دکتر سعیده اسدی٬ متخصص زنان

413

توبکتومی یا بستن لوله های رحمی چیست؟ و به چند روش انجام میشود؟آیا بازگشت لوله های رحمی بسته شده٬ امکان پذیر است؟با وجود بسته بودن لوله های رحمی میتوان باردار شد؟آیا امکان باز کردن لوله های رحمی وجود دارد؟آیا سقط جنین میتواند باعث بسته شدن لوله های رحمی شود؟آیا امکان IVF و روشهای کمک باروری برای کسانی که لوله های رحمی را بسته اند وجود دارد؟علائم بسته بودن لوله های رحمی چگونه است؟آیا سرکه سیب لوله های رحمی را باز کند؟آیا با وجود بسته بودن لوله های رحمی میتوان پریود شد؟بعد از باز کردن لوله های رحمی چه اتفاقی د