سرمایه گذاری های وزارت نیرو در استان خراسان جنوبی

37

وزیر نیرو: وزارت نیرو 1360 پروژه خرد و کلان در صنعت آب و برق با سرمایه گذاری بالغ بر 8 هزار میلیارد تومان و پیشرفت 40 درصدی در سطح استان خراسان جنوبی در دست اجرا دارد

filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel