عزاداری هییت کوی محمدی (پنبه کاران)یزد - شب تاسوعا محرم98 حاجی یوسف ( پارت2)

362

با مداحی آقایان محمدعلی وطن خواه - علیرضا یزدی نژاد حسینیه حاجی یوسف شب تاسوعا 1441-1398 ( پارت2)