تیزر تور جهانی Keep Spinning 2019 گات سون

239

این فر فره نشانه ی تمام نشدن تمام نشد یه رویا یه رویا که گات سون دوست ندارن تمام شه این رویا دیدن اگاسه های دنیاس که ما جزوش نخواهیم بود یعنی من دستم به اون لک لکی که منو انداخت تو ایران برسه تمام پراشو میکنم بعدم کبابش میکنم

....GOT7.....JINYOUNG
....GOT7.....JINYOUNG 206 دنبال کننده