در ستایش مرگ

269

در ستایش مرگ یکی از مهمترین مسائل که همواره در طول تاریخ فکر بشر را به خود مشغول کرده «مرگ» است.این واقعیت که هر روز و هر ساعت در مقابل دیدگان انسان رخ می‌دهد و همچنان حقیقت آن برای بسیاری از انسانها پوشیده‌است. ژوره ساراماگو نویسنده مشهور پرتغالی و صاحب اثر مشهور «کوری» ، در رمان «در ستایش مرگ» به طرح این موضوع پرداخته که اگر روزی مرگ انسانها متوقف شود چه وضعی برای جامعهٔ بشری پیش خواهد آمد.امّا این همهٔ ماجرا نیست! #در_ستایش_مرگ #ژوزه_ساراماگو #مرگ_اندیشی #رمان #شهریار_وقفی‌پور

pixel