گزارش صدا و سیما از بلوار ورودی بهارستان از سمت جم

5
خبرنگار صدا و سیما در مصاحبه با شهردار بهارستان گزارشی از وضعیت پروژه بلوار ورودی این شهر در محله چاهگچی را منتشر کرد.
pixel