صعود همزمان دلار و رئیس جمهور!

1,834
کبریت
کبریت 2.4 هزار دنبال کننده
u_4922712

u_4922712

10 ماه پیش
فقط رهبری
mehdi

mehdi

10 ماه پیش
مرگ بر بسیجی
mehdi

mehdi

10 ماه پیش
مرگ بر دیکتاتور