دوربین 96 ؛ قسمت 14 ؛ گزارشی از یک سیرک در مورا سوئد

222

کد ویدیو: 3200 گزارش خبرنگار افتخاری: سهیلا امینی از سوئد موضوع: هر ساله در شهر مورا سیرک بر پا میشود و اهالی برای دیدن می روند شما هم میتوانید ویدئوهای خود را برای نمایش در برنامه دوربین از طریق تلگرام به شماره 09035776077 ، برای ما ارسال نمایید. برنامه زنده دوربین یکشنبه ها ساعت 22:00