آموزش پیشرفته نرم افزار کتیا - جلسه یازدهم

39
آشنایی با نوار ابزار Analysis Supports | آشنایی با آیکن های Slider جهت ایجاد قیود لغزشی | آشنایی با نوار ابزار Connection Properties | آشنایی با آیکن های Connection جهت ایجاد اتصال نقطه ای، خطی و صفحه ای | انجام یک تمرین مونتاژی ------------------------ آدرس وب سایت: FathiTrainingGroup.com تلگرام و اینستاگرام: @FathiTrainingGroup آدرس موسسه: مشهد - سیدرضی 34 - پلاک 328 - گروه آموزشی فتحی تلفن های تماس: 09386249330 - 05136210687
pixel