ماه بنی هاشم

461

ماه یا ساقی در ادبیات ما استعاره ای از مقام شامخ حضرت ابوالفضل علیه السلام است

کیوان
کیوان 28 دنبال کننده