زمین خواری به سبک اصلاحات

1,643
اخیرا اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه در ملک متعلق به همسر عبدالله نوری تخلفات متعددی ازجمله اضافه بنا انجام شده است. در ماجرای واگذاری کارخانه دولتی رشت الکتریک هم واگذاری رانتی این کارخانه را شاهد بودیم

reza0203

1 سال پیش
این پیر سگها این مال ومنال و اموال را میخواهند چه بکنند پایشان لب گور است خودشان را بکشند بیشتراز 3متر رانمیتوانند اشغال بکنند یک شکم هم بیشتر ندارند تازه همشون هم شکر خدا چربی خون و قند و عوره هزار کوفت کاری دارند و باید دائما توی رژیم غذایی باشند چقدر میتوانند بخورند طلا و دلار و ملک باغ و ویلا هم که نمیتوانند بخورند یا با خود به گور ببرند یکنفر شون جواب من را بدهد آخه این اموال را برای چه میخواهند؟؟؟؟ تکلیف وراث هم که معلومه میخورند و مدفوع به قبر والدینشون که اینها باشند میفرسند که چرا کم گذاشتند پس چرا اینها هنوز حرص و طمع دارند این اموال اگر قرار بود به کسی وفا بکند که به دست اینها نمیرسید دست آخر اینها هم باید بگزارند و بروند حساب پس بدهند هم مرده شان هم وارث و زنده شان کسانیکه مال اموالشان حلال است چه زنده چه مرده فحش میخورند که بی خیر هستند وای به حال اینها که اموالشان قصبی و حرام است تا زنده اند باید حرصش را بخورند وقتی هم مردند باید فحشش را بخورند آهای آدمها بخدا قسم قیامت راست و حقیقت است و وجود دارد باور کنید پیامبر که اشرف مخلوقات عالم بود عمرش محدود بود وای به حال ما که ذره ای خاک هستیم
pixel