فصل چهارم - جستجوی کلمات کلیدی و تهیه لیست

158

در این فصل خیلی کامل همراه با ابزارهای حرفه ای, به تهیه لیست کلمات کلیدی میپردازیم و فیلتر پیشرفته ای رو برای آنها در نظر میگیریم { مدت زمان آموزش : 3 ساعت و 45 دقیقه } [ نحوه سفارش کامل آموزش از سایت olgoha.com ]