شعر شیراز از استاد دکتر بیژن سمندر خوانده شده توسط گروه

3,268

شعر شیراز از استاد دکتر بیژن سمندر خوانده شده توسط گروه کر شیراز

رضا ترکیان
رضا ترکیان 5 دنبال کننده
filimo
ژن خوک
%87
کارگردان: سعید سهیلی مدت زمان: یک ساعت و 42 دقیقه
ژن خوک