ریاضی 9 - فصل 5 - بخش 2 : معرفی اتحاد ها

2,988

ریاضی 9 - فصل 5 - بخش 2 توضیحات: معرفی اتحاد ها پیشنیاز: ریاضی هشتم فصل 4 جبر و معادله، ریاضی نهم فصل 1 مجموعه ها و فصل 4 توان و ریشه ➖➖➖➖➖➖➖ « تلویزیون ریاضی » کیفیت HD و دسته بندی شده در وبسایت www.TvRiazi.com کانال تلگرام @TvRiazi ➖➖➖➖➖➖➖

pixel