آلزایمر

700

دمانس، شایع ترین اختلال شناختی است كه شیوع قابل توجهی در بین افراد سالمند دارد و در 5 درصد از افرادبالای 65 سال و 20 درصد از افراد بالای 80 سال دیده می شود. شایع ترین نوع دمانس، دمانس ناشی از بیماری آلزایمر است. با نظرات و پیشنهادات خود مارا همراهی کنید. مهندسی پزشکی ایران www.iranianbme.com