دوره اجرا - نظام مهندسی اصفهان - جلسه 8 - تاسیسات الکتریکی (2)

407
دوره مخصوص مهارت اجرا برگزار شده توسط سازمان نظام مهندسی استان اصفهان در تیرماه 1400 جلسه پنجم - اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمان براساس ویرایش جدید مبحث 13 - قسمت 2 مدرس علی اصغر امینی ارائه شده به طور اختصاصی توسط تارنمای عمران ژئوتکنیک
OmranGeotechnic.ir 936 دنبال کننده
pixel