مدیرمرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری در باهمستان

515

اقای گودرزی دیباج مدیرمرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری در باهمستان در برنامه باهمستان موضوع برنامه هنرهای تجسمی پس از انقلاب و جنگ