نسبت ولایت انسان کامل به ولایت خدا چگونه است؟ | حجت الاسلام وکیلی

72
حجت الاسلام وکیلی پاسخ می دهد //// نسبت ولایت «انسان کامل» و «ولایت خدا» چگونه است؟
pixel