اسماعیل آذری نژاد روحانی قصه گو وفعال درحوزه کودکان مناطق محروم از چهره برتر سال

167

اسماعیل_آذری_نژاد شعار آذری نژاد «قصه، توپ و رنگ سه ابزار ارتباطی با کودکان روستایی» است و محور اصلی فعالیت هایش را هم بر مبنای همین سه اساس قرار داده است. یک، قصه خوانی برای کودکان روستایی، دو، بازی و تفریح با کودکان مناطق محروم و سه، آموزش نقاشی و مهیا کردن شرایطی که کودکان روستایی بتوانند با علایق خود آشنا شوند. آذری نژاد هم چنین در فضای مجازی هم فعالیت های زیادی دارد و از کمک های مردم برای بهبودی سطح آموزش کودکان روستایی بهره می گیرد. *3*401#

formoolyek
formoolyek 3 دنبال کننده