کارشناسی داوری بازی ایران - یمن با داوود رفعتی

1,258

داوود رفعتی، رئیس دپارتمان داوری در جام ملت های آسیا همراه مدال است و داوری بازی های مهم را کارشناسی خواهد کرد. اولین قسمت کارشناسی های رفعتی به بازی ایران و یمن اختصاص دارد.

مدال
مدال 4.5 هزار دنبال کننده
شبكه شیعیان عراق

شبكه شیعیان عراق

4 ماه پیش
تیم ملى ایران عشقه