باز کردن چشم سوم توسط فرکانس خیلی قوی و مؤثر ۹۶۳ Hz

1,413
روبیک | HD
روبیک | HD 2.5 هزاردنبال‌ کننده

باز کردن چشم سوم توسط فرکانس خیلی قوی و مؤثر ۹۶۳ Hz ..(احتیاط: این فرکانس خیلی قوی میباشد) ...چشم سوم یک ابزار بسیار قدرتمند است،وسیله ای برای دیدن، حس کردن، و شنیدن حقایق فرکانسی بالاتر است.با تمرین بیشتر مدیتیشن و گوش کردن به این موزیک، انرژی بیشتری جاری می شود واین انرژی باعث فعال کردن چشم سوم میشود....گوش کردن این فرکانس با هدفن به تأثیرگذاری آن کمک بیشتری میکند.

روبیک | HD
روبیک | HD 2.5 هزار دنبال کننده