ویژگی های رویای خوب در هدفگذاری

31

بخشی از ویدئوی الفبای هدفگذاری شخصی با تدریس علی اکبر قزوینی برای مشاهده ویدئوی کامل به آدرس زیر مراجعه کنید: https://eseminar.tv/wb644

ایسمینار 137 دنبال کننده
pixel