دوربین هوشمند بلورمز BLURAMS

355
معرفی الگوریتم تشخیص چهره و ضبط فضای ابری دوربین های بلو رمز
pixel