چالش بی زباله

636
اگر طبیعت ما در حال نابودی هست مقصر خودمان هستیم باید از خودمان شروع کنیم به این چالش بپیوندید توضیحات بیشتر در سایت همسفر باشیم : http://www.hamsafarbashim.com/home/ShowBlog/27
طبیعت گردی 24 دنبال کننده
pixel