کلیپ یادگاران روستای کرکان بندرانزلی

1,410

این کلیپ شامل 43 نفر از یادگاران روستای کرکان می باشد که توسط دوستان برایمان ارسال گردیده برای شادی روحشان لطفا صلواتی ختم نمایید این کلیپ توسط آقای بهزاد طراحی گردیده