وبینار پروفسور هاردن در بیستمین همایش آموزش پزشکی

47
در بیستمین همایش کشوری آموزش پزشکی برخی صاحبنظران و کارشناسان مطرح در زمینه آموزش پزشکی بصورت مجازی شرکت نمودند پروفسور رونالد هاردن از دانشگاه داندی وبینار مجازی ارائه دادند.
pixel