باید دست به کار شد، آرزو کردن فایده نداره!

47

این جمله سریال آنه خیلی به دلم نشست، آرزو کردن چیزی رو تغییر نمیده! باید اقدام کرد. www.yassersoleymani.ir

yassersoleymani.ir 13 دنبال کننده
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel