عیدانه با وزیری که همیشه وزیر بوده

68

شبکه خبر در گفت و گویی صمیمی با بیژن نامدار زنگنه مردم را با سایه روشن زندگی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران آشنا می کند.

کوچولو
کوچولو 123 دنبال کننده