ایجاد جدول 7-6 صفحه 109 کتاب کاروفناوری هشتم به کمک اکسل

1,026
کلاس مدرسه 3 دنبال‌ کننده
در این وید‌ئو دانش آموزان روش ساختن جدول ثبت هزینه‌های ماهانه را که در پودمان امور اداری و مالی کتاب کار و فناوری پایه هشتم توضیح داده شده است، آموزش می‌بینند. با کمک این ویدئو، دانش آموزان قالب بندی (فرمت) و فرمول نویسی در اکسل را فرا می‌گیرند.
کلاس مدرسه 3 دنبال کننده
pixel