دلایل رایج درد گردن

8,324
درد گردن یا درد گردن و بازو اغلب با مشکلی ارتباط دارد که از ستون فقرات ناشی می شود. نمونه هایی ازجمله ساییدگی یا فتق دیسک کمر، آرتریت های نخاعی در ناحیه ی گردن، آسیب بافت نرم در اثر ضربه و در موارد نادر، چیزهایی همچون عفونت، تومورها، وقتی شانه درد می کند، احتمالاتی که در مورد علت آن به ذهن می آیند، تورم کیسه های مفصلی، پارگی ماهیچه های گرداننده ی شانه، گیرافتادگی یا سندرم شانه ی یخ زده هستند. یعنی براساس اینکه کدام یک از بافت ها تحت تأثیر قرار می گیرند و چگونه واکنش نشان می دهند، ممکن است در هر دو ناحیه ی گ
pixel