از درد، تا الهام و هنر | آریانا وفاداری | تداکس تهران زنان 2020

190
هنر می‌تواند دردهای ما را درمان کند. داستان زندگی هرشخصی منحصر به فرد است و می توان به کمک هنر آن را به یک معنای قابل درک برای همه تبدیل کرد.
تداکس تهران 1.1 هزار دنبال کننده
pixel