قدرت های شگفت انگیز پشه (قدرت خالق در آفرینش پشه)

22
22 بازدید
اشتراک گذاری
فیلمی آموزشی از قدرت خداوند در خلقت پشه و بازگویی قدرت ها و توانمندی های پشه
pixel