زهرا دختری عراقی که برای جراحی بینی از کربلا به تهران آمد

1,388

این مادر و دختر اهل کربلا عراق هستند که برای جراحی بینی (برای دختر) با کمک شرکت گردشگری سلامت آریا به ایران سفر کردند. تمام خدمات لازم برای تسهیل فرایند سفر و درمان آنها را شرکت آریا فراهم کرد. پس از معاینه توسط دکتر برومند وقت عمل برای این دختر جوان تعیین شد و عمل موفقی را پشت سر گذاشت.