رابطه فقر و فرهنگ

31

فقر فرهنگی و تفکرات خرافی علت اصلی فقر مالی و اقتصادی است.

takamol57
takamol57 3 دنبال کننده