فیلم گفتار | اهمیت و نقش پژوهش‌های باستان شناسی

229
علیرضا عسکری چاوردی، دانشیار باستان شناسی دانشگاه شیراز و مدیر میراث جهانی منظر باستان شناسی ساسانی فیروزآباد و سروستان فارس
filimo
بهت
%80
بهت فیلمی به کارگردانی و نویسندگی عباس رافعی و تهیه کنندگی محمد نشاط است. داستان این فیلم درباره زوجی است که از قشر متوسط ایران امروز، پس از ۲۰ سال فراق اکنون که همدیگر را یافته اند برای تحکیم این عشق، سرنوشت بچه هایشان را با زوجی از طبقه پایین جامعه گره می زنند، غافل از اینکه این آغازی برای فروپاشی هر ۲ خانواده است.
pixel