دورهمی عوامل شبکه رسانه ای صف و النخیل

495

جشن چهارمین سال تاسیس شبکه رسانه ای صف و دورهمی اعوامل شبکه رسانه ای صف و النخیل همراه با ضیافت افطار ساده در سالن اجتماعات مرکز عصر ظهور برگزار شد.