نگاهی بر اپلیکیشن ایزی مترجم

209
یک مترجــم همه‌فن‌حریف است که قابل استفاده با هــر نوع ورودی اعم از تصویر، صدا و متن می‌باشد
اَپریویو 274 دنبال کننده
pixel