شستشوی قطعات خودرو به روش التراسونیک کلینر

211
در حمام التراسونیک، امکان نفوذ به حفره های قطعات وجود داشته و در نتیجه عملیات به نحو موثر صورت می پذیرد. شرکت منیب : 88999500-021 http://www.monibco.com/cat/4-Ultrasonic_washing
شرکت منیب 23 دنبال کننده
pixel