علی ولی و علی والی و علی والاست بسیار زیبا...

2,945

علی ولی و علی والی و علی والاست بسیار زیبا علیست حقیقت روح و تام عالم جسم علی سفینه نوح و تمام عالم دریاست شب قدر لیله القدر التماس دعا seo6.ir